วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ป้องกันการถูกแฮก! กสทช. แนะควรปิดเบอร์บ้านหากไม่ได้ใช้ หลังมีเหยื่อโดนค่าโทร 75,000 บาท

กสทช. แนะแจ้งปิดเบอร์บ้าน หากไม่ได้ใช้ สกัดถูกแฮกใช้โทรข้ามประเทศ หลังมีผู้ร้องเรียนถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศกว่า 75,000 บาท
สำนักข่าวไทย รายงาน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 ได้มีการพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีผู้บริโภคใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบมีเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ของผู้ให้บริการรายหนึ่ง โดยผู้ร้องเรียนถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศเป็นจำนวนเงินสูงกว่า 75,000 บาท
ซึ่งผู้ร้องเรียนยืนยันว่าไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์ประจำที่เลขหมายดังกล่าวในการโทรออกต่างประเทศแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเลขหมายที่มีไว้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับกล้องวงจรปิดเท่านั้น จึงได้ร้องเรียนความเดือดร้อนดังกล่าวมายังสำนักงาน กสทช.
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ พบว่า มีการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังปลายทางต่างประเทศจริงตามยอดเรียกเก็บค่าบริการในใบแจ้งหนี้ แต่มีข้อผิดสังเกตหลายประการ เช่น ในวันเดียว มีการโทรออกไปต่างประเทศทั้งหมดถึง 59 ครั้ง ในช่วงเวลา 20.00 น. ถึง 20.30 น.แต่กลับถูกคิดจำนวนนาทีการโทรออกสูงถึง 1,450 นาที
ที่สำคัญในคำขอสมัครใช้บริการ ผู้ร้องเรียนไม่เคยขอใช้บริการโทรออกต่างประเทศมาก่อน ขณะเดียวกันก็ไม่พบการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ จึงสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการถูกแฮกระบบในส่วนของผู้ให้บริการ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่มีนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นประธาน จึงมีมติสรุปว่า ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโทรออกต่างประเทศเอง โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องชำระค่าบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยตั้งแต่ปี 2555 มีเรื่องร้องเรียนลักษณะนี้มายังสำนักงาน กสทช. ไม่ต่ำกว่า 10 ราย โดยที่บางรายถูกเรียกเก็บค่าบริการสูงถึง 776,945.97 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมมูลค่าความเสียหายแล้ว พบว่าไม่ต่ำกว่า 1.64 ล้านบาท
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ กล่าวว่า ปัญหาร้องเรียนลักษณะนี้มีความผิดปกติหลายอย่าง เช่น มีการโทรไปปลายทางที่เป็นประเทศอาทิ ประเทศปากัวนิวกินี หรือปลายทางเป็นเลขหมายโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมในต่างประเทศ มีการโทรออกจำนวนมากในวันเดียวกัน มีการโทรออกไปยังปลายทางต่างประเทศพร้อมกันหลายแห่งในช่วงเวลาเดียวกัน หรือบางกรณีมีการโทรไปยังปลายทางเดียวกันที่เป็น Call Center ผ่านระบบ VoIP ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งที่การโทรครั้งแรกยังไม่ได้วางสาย
นอกจากนี้ หลายกรณีพบว่าเป็นการโทรออกไปยังต่างประเทศในช่วงเวลาขณะที่บริษัทปิดทำการ บางรายเมื่อมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่พบผู้โทรออกแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อมีกรณีร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงาน กสทช. ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีการเจรจาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้บริโภค
หากว่าผู้บริโภคใช้งานตามปกติแล้วเกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้นหรือระบบถูกแฮก ก็ไม่ใช่ภาระที่ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบ เรื่องนี้ถือเป็นปัญหาอาชญากรรมทางด้านโทรคมนาคม และเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคป้องกันตัวเองได้ยาก ผู้ให้บริการและสำนักงาน กสทช. จึงควรต้องร่วมมือกันเร่งหามาตรการทั้งในเชิงนโยบายและในด้านเทคนิคเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีก
ส่วนผู้บริโภคที่ประสบปัญหาทำนองนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจ อยากให้ร้องเรียนมาที่สำนักงาน กสทช. สายด่วน 1200 เพราะเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ผู้บริโภคก็ยังไม่จำเป็นต้องชำระหนี้จนกว่าข้อพิพาทจะยุติ และทางบริษัทก็ไม่มีสิทธิอ้างเหตุการค้างชำระหนี้จำนวนดังกล่าวในการระงับสัญญาณบริการ ซึ่งในระหว่างนั้นสำนักงาน กสทช. ก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในฝั่งผู้ให้บริการและผู้ร้องเรียน
นายประวิทย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานเบอร์บ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ประจำที่แล้วก็ได้อินเทอร์เน็ตบ้านสามารถใช้แบบไม่ต้องมีเลขหมายได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ไม่จำเป็น เช่น ค่ารักษาเลขหมายลงไปได้ และที่สำคัญยังทำให้ไม่เสี่ยงต่อการถูกแฮกระบบโทรทางไกลไปต่างประเทศอีกด้วย
สำหรับผู้ที่มีโทรศัพท์บ้านเพื่อการโทรภายในประเทศเท่านั้น สามารถแจ้งระงับการโทรระหว่างประเทศกับผู้ให้บริการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่กระทบการโทรออกรับสายภายในประเทศแต่อย่างใด โดยปกติในการสมัครบริการโทรศัพท์บ้านในปัจจุบัน หากไม่ขอเปิดบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการไม่สามารถเปิดให้บริการดังกล่าวได้เอง
หากระงับการโทรทางไกลระหว่างประเทศแล้วจำเป็นที่ต้องใช้บริการ สามารถโทรออกด้วยโทรศัพท์มือถือซึ่งยากต่อการแฮกมากกว่าโทรศัพท์บ้าน ส่วนผู้ที่จำเป็นต้องติดตั้งอินเทอร์เน็ตพร้อมบริการโทรศัพท์ ต้องรักษาความปลอดภัยด้วยการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ตัวอุปกรณ์ ONU ซึ่งมีหน้าที่แปลงสัญญาณแสงจากสายไฟเบอร์เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงรหัสผ่านของอุปกรณ์ WiFi router เพราะเป็นจุดที่จะถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ IoT และเชื่อมต่อผ่านระบบคลาวด์ ควรเลือกสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน เพราะเป็นอีกช่องทางที่แฮกเกอร์จะเจาะระบบ IoT ผ่านคลาวด์ แล้วย้อนมาแฮกโทรศัพท์บ้านอีกชั้นหนึ่ง

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หวยขุนพันนำโชค


หวยขุนพันนำโชค 1/6/63


สำหรับเลขเด็ดเลขดังในงวด 1/6/63 ซึ่งนำเลขเด่นมาให้คอหวยได้ทำการจับเข้าคู่ คอหวยสามารถนำติดตามได้ที่เว็บไซต์ Huay-Lottery.com ของเราทุกงวด และติดตามชุดเลขสำนักอื่นได้อีกด้วย โดยในวันนี้เราขอนำเสนอชุดเลขจาก หวยขุนพันนำโชค 1/6/63 ชุดเลขจากสำนักดัง ซึ่งได้มีมีผลงานหลายงวดมาแล้ว และในวันนี้ก็ได้นำชุดเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว จากสำนักหวยขุนพันนำโชตงวด 1/6/63 มาให้คอหวยทุกคนได้ลุ้นกัน ถ้าพร้อมเสี่ยงโชค พร้อมรวยกันแล้วก็ไปลุ้นตัวเลขกันเลยค่ะ https://newsdaynew.com/

หวยขุนพันนำโชค 1/6/63 ชุดเลขจากสำนักดังงวดนี้
เด่น 1 รอง 8 ได้ชุดเลขแนวทางดังนี้
แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่
714 – 715 – 716 – 717
384 – 385 – 386 – 388
แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่
14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19
84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89
งวดหน้าจะเสี่ยงดวง เสี่ยงทาย เสี่ยงโชคตัวไหน อย่าลืมติดตามที่เว็บไซต์ Huay-Lottery.com นะคะ

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คอหวยฮือฮา "พ่อมดแห่งต้นตะเคียน" ทำพิธีกรรมแปลก เห็นเลขเด็ดโผล่ 3 ตัว

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณสระน้ำขนาดใหญ่ในที่ดินของ นางจำนงค์ ใจเงิน อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 293 หมู่ 19 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีตอตะเคียนขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 2 เมตร ขนาดรอบลำต้น ประมาน 5 คนโอบ และสูงจากพื้นดินประมาน 3 เมตร มีพวงมาลัยและผ้าสามสีมัดรอบต้น
โดยมีชาวบ้านและเซียนหวยจำนวนหนึ่งต่างพากันมุงดูการประกอบพิธีขอโชคจากตอตะเคียนยักษ์ตามความเชื่อโบราณ โดยมีอาจารย์อ๊อด พุเตย หรือ นายอำนาจ โพธินอก ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขอหวยจากต้นตะเคียน จนได้รับฉายาว่า "พ่อมดแห่งต้นตะเคียน" เป็นผู้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมบริกรรมคาถา


จากนั้นได้หยิบก้อนดินขึ้นมา 1 ก้อน และได้นำก้อนดินทุบใส่ตอตะเคียนเบาๆ เพื่อให้เศษดินแตกหล่นลงมาใส่จานบูชา เมื่อได้เศษดินที่ผ่านพิธีกรรมแล้วจึงนำมาลูบใส่กระดาษที่เตรียมไว้ สักพักก็ปรากฏเป็นตัวเลข 2 7 1 ขึ้นบนกระดาษ ทำให้ชาวบ้านและเซียนหวยที่มาร่วมพิธีต่างพากันฮือฮาเป็นอย่างมาก ต่างรีบจดตัวเลขเตรียมนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อต่อไป หวย

จากการสอบถาม นายอำนาจ โพธินอก หรือ อ.อ๊อด เล่าว่า ที่ผ่านมาเคยประกอบพิธีขอโชคจากตะเคียนมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่เคยทำพิธีกับตอตะเคียนที่มีขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อน ซึ่งตะเคียนตอนี้คาดว่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า 800 ปี คาดคะเนด้วยการวัดจากเส้นรอบวงของขนาดลำต้น ถ้า 1 คนโอบก็จะเทียบเท่าอายุประมาณ 180-200 ปี ซึ่งตะเคียนตอนี้มีขนาดใหญ่ถึง 4-5 คนโอบ จึงประมานได้ว่ามีอายุกว่า 800 ปีเลยทีเดียว
ด้าน นางจำนงค์ ใจเงิน เจ้าของที่ดินเปิดเผยว่า เมื่อตอนตนอายุ 22 ปี ก็ได้ย้ายเข้ามาสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ และก็ได้พบว่ามีตอตะเคียนยักษ์ตั้งอยู่คู่กับสระน้ำมาเนิ่นนานแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาตอตะเคียนยักษ์เคยให้โชคสามีของตน โดยการมาเข้าฝันบอกตัวเลขถึงที่บ้านขณะนอนหลับ เมื่อสามีนำตัวเลขที่ได้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ปรากฏว่าถูกรางวัลใหญ่ คือรางวัลข้างเคียงที่ 1 ได้รับเงินก้อนโต จึงเกิดความเชื่อความศรัทธามาตลอด


โดยเฉพาะหากย่าตะเคียนชอบพอผู้ใดหรือถูกใจผู้ใดเข้าแล้ว ก็จะตามไปบอกเลขหรือให้โชคเอง ซึ่งก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังคละเคล้ากันไป แต่ในครั้งนี้ได้เชิญ อ.อ๊อด ผู้เชี่ยวชาญเรื่องตะเคียนมาประกอบพิธี ซึ่งทุกคนที่มาร่วมก็ต่างได้เห็นตัวเลขบนกระดาษกันทั่วหน้า โดยหากถูกรางวัลใหญ่ก็จะสร้างศาลาคลุมแดดคลุมฝนให้เป็นอย่างดี.https://newsdaynew.com/

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โยคะ และ กีฬาเทนนิส

โยคะ และ กีฬาเทนนิส
เทนนิสควรจะมีปฏิกิริยาตอบสนองราวกับแมวที่มีแรงระเบิดสั้นสั้นการเคลื่อนไหวสั้นๆพวกนี้ไม่อนุญาตให้กล้ามขยายความยาวเต็ม เมื่อกล้ามดำเนินงานอย่างแข็งแรงพวกเขาจะตึงตัวและก็บางทีอาจสูญเสียความยืดหยุ่นเว้นแต่ว่าจะยืดออกอย่างเหมาะสม การฝึกหัดโยคะสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวของร่างกาย การขาดการเคลื่อนไหวเหตุเพราะความยืดหยุ่นของข้อต่อผูก ถ้าหากว่าไม่มีความยืดหยุ่นของกล้ามฉันมีความคิดว่านักกีฬาสามารถเป็นผู้ต้องขังภายในร่างกายของเขาเองได้
การใช้เคล็ดลับโยคะทำให้สามารถฝึกฝนกล้ามเนื้อได้ นักกีฬาเทนนิสส่วนมากเล่นในสถานการณ์เคร่งเคลียดของกล้าม โยคะฝึกฝนร่างกายเพื่อผ่อนคลายเพื่อลดการเกิดความเคร่งเคลียดของกล้าม ทำความเข้าใจที่จะเริ่มเกมของคุณในสถานการณ์ที่บรรเทาบางทีอาจหมายคือการได้รับขั้นตอนพิเศษบนบอล


เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเกร็งกล้ามแล้วก็พร้อมสำหรับเพื่อการเคลื่อน ในการเคลื่อนกล้ามจะต้องบรรเทาแล้วหลังจากนั้นหดตัวอีกทีเพื่อสปริงในแนวทางใดก็ได้ โดยการฝึกฝนกล้ามอีกรอบคุณจะเริ่มจากตำแหน่งที่บรรเทาและก็ให้เวลาสนองตอบที่เร็วทันใจ
แบบฝึกหัดการหายใจโยคะสามารถช่วยทำให้ปรับปรุงความทรหดอดทนและก็ความแข็งแกร่ง เมื่อออกแรงสำหรับในการเล่นกีฬาหรือบริหารร่างกายพวกเราชอบกลั้นลมหายใจเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง โยคะฝึกฝนร่างกายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งผ่านการควบคุมการหายใจ ผู้กระทำลั้นหายใจที่จุดออกแรงนั้นใช้พลังงานเยอะมากมากที่สามารถใช้ได้ในระหว่างเซ็ตหรือแมทช์ยาว
การศึกษาแนวทางที่ถูกในเวลาที่กระทำฝึกหัดโยคะนั้นง่ายอย่างยิ่ง หายใจออกระหว่างแนวทางการทำท่าตราบจนกระทั่งคุณจะรู้สึกถึงความยืดของกล้าม (แรงต้านทานสูงสุด)อย่ากลั้นหายใจของคุณ หายใจตามเดิมรวมทั้งฟังร่างกาย กดค้างไว้ 30 วินาทีหลังจากนั้นปลดปล่อยลีลาช้าช่าด้วยการฝึกหัดโยคะโดยตลอดคุณจะได้ใช้แนวทางการหายใจในกิจวัตรที่ทำเป็นประจำ ข่าวกีฬา
การบิดกระดูกสันหลังอย่างง่ายนั้นดีที่สุดสำหรับกีฬาการหมุน มันสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นที่ต้องของไหล่และก็ข้างหลังรวมทั้งสะโพก จดจำไว้ว่าให้ใช้เทคนิคการหายใจกับท่านี้   หวยลาว


เริ่มการบิดกระดูกสันหลังโดยการนั่งบนพื้นโดยมีขาทั้งสองข้างยื่นออกมาเบื้องหน้าคุณรักษาแนวกระดูกสันหลังให้งอขาซ้ายวางเท้าซ้ายที่ภายนอกของหัวเข่าขวา ในช่วงเวลานี้วางมือด้านซ้ายบนพื้นด้านหลังคุณโดยให้แขนเหยียดตรงแล้วก็งอศอกขวา วางไว้ที่ภายนอกของต้นขาซ้ายวางมือด้านขวาที่อยู่ข้างบนบั้นท้ายซ้ายของ ufabet

หายใจออกช้าช้าในช่วงเวลาที่หมุนหัวรวมทั้งร่างกายส่วนบนไปด้านซ้ายมองดูไหล่ซ้ายแรงกดจากแขนข้างขวาควรจะทำให้ขาซ้ายนิ่งระหว่างที่แรงจากแขนซ้ายรวมทั้งตัวจะมีผลให้คุณบิด การใช้แรงงานที่อดทนของแขนทั้งคู่เพิ่มการบิด กดท่านี้ตรงเวลา 30วินาทีแล้วบิดตัวอีกด้าน